همه نوشته ها با برچسب: ویلا استخردار در زیباکنار

آیا میدانید اکنون هزینه ساخت ویلا در شمال چقدر است؟

آیا میدانید اکنون هزینه ساخت ویلا در شمال چقدر است؟

آیا میدانید اکنون هزینه ساخت ویلا در شمال چقدر است؟ آیا میدانید اکنون هزینه ساخت ویلا در شمال چقدر است؟ تا همین چند وقت پیش به مقدار بسیار زیبادی پیامک در خصوص اینکه ویلا برای خرید با مبلغ 50 یا 100 میلیون تومان بدستمان میرسید ، البته در همان زمان هم ویلاهایی با چنین قیمتی…

مشاهده